پروژه خلیج فارس

پل خلیج فارس بین بندر پهل در سرزمین اصلی و منطقه لافت در منطقه آزاد قشم در عمق بین صفر تا 30متر و طول تقریبی
2هزار و 200متر با احداث رمپ‌ها و دوربرگردان برای اتصال هزار و 800 متر فاصله
2خشکی قرار دارد. فاصله دهانه‌های پل از
105 تا 120متر و عرض پل 22 متر است و زمان پایان پروژه طی 3سال آینده
است
.


/ 0 نظر / 9 بازدید