کاشکی

ای کاش به جای این همه سوال و معمای هوش یه آزمون هم برای سطح شعورآدم ها

وجود داشت

ای کاش ما آدما اونقدر که به محفوظاتمون تکیه میکردیم کمی هم برای فهیم بودن

ازرش قائل میشدیم

/ 0 نظر / 2 بازدید